Menu
+361/349-0140
1021 Budapest, Ötvös János u. 3.
folder@foldertrade.hu
Facebook

Adatvédelmi nyilatkozat


Az Ön által megadott adatokat  a Folder Trade Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Folder Trade Kft. -től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

 

Adatvédelmi tájékoztatás


Személyes adatok
 

A Folder Trade Kft. felelősséget vállal az Ön személyes adataiért a jelen adatvédelmi tájékoztatás valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően. A személyes adatokat a Folder Trade Kft. dolgozza fel és soha sem adja át marketingcélokból harmadik fél részére.

Személyes adatok felhasználásának jogalapja, célja és időtartama
Adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy adatait a Folder Trade Kft. felhasználja annak érdekében, hogy teljesíteni tudja Önnek tett kötelezettségvállalását és a tőle elvárt szolgáltatást tudja nyújtani. Az Ön adataira az alábbi célokból van szükség:
* Személyes adatainak tárolása Folder Trade Kft. informatikai rendszerében (pl. az Ön neve és e-mail címe)

* Marketingajánlatok, pl. hírlevelek és katalógusok küldése (pl. az Ön e-mail címe, az Ön neve és postai címe)

* Kapcsolattartás Önnel a rendelt termékek szállításakor felmerülő esetleges probléma esetén (pl. telefonszám, cím)

* Az Ön kérdéseinek megválaszolása, és tájékoztatás az új vagy megváltozott szolgáltatásokról (pl. az Ön e-mail címe)

 
Az Ön adatait a Folder Trade Kft. csak addig őrizi meg, ameddig a szolgáltatása végrehajtásához szükséges vagy ameddig a jogi előírások kötelezik rá. Ezt követően a személyes adatai törölésre kerülnek. A hírlevélre való feliratkozás bármikor megszüntethető a leiratkozási linkre való kattintással.
 
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Ön kérelmezheti, hogy az adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Kérelmét az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségek bármelyikén előterjesztheti.
Folder Trade Kft.
tel: +36 1 349 0140
e-mail: folder@foldertrade.hu 
levelezési cím: 1021 Budapest, Ötvös János u. 3.
 
Az adatkezelő az Infotv. 15-19.§-aiban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el az Ön kérelme teljesítése során. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ön jogosult bírósághoz, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

2018. május 25.
 
Folder Trade Kft.

 

 


 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner           Partnereink

 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner
 • Foldertrade partner

Az oldalon feltüntettt árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Adatvédelmi nyilatkozat

Oldaltérkép, terméklista


Készítő: grafibit kft
Copyright © 2023: Folder Trade